2. den – 64 LEX Pulkov (2.7. 2016)

Dopoledne jsme si jako noví rekruti museli nejdříve vyrobit zbraně a štíty, abychom mohli dobývat svět! Po obědě jsme se učili válečnickému řemeslu. Zdokonalovali jsme se v boji, stavění opevnění a bojovém pokřiku na zastrašení soupeřů. Po náročném půl dnu jsme se vydali umýt do blízkého rybníku.