19. den – 70. letní expedice Žerůtky

Ve středu nás čekalo velké kovbojské klání. Během dopoledne jsme si zasoutěžili ve čtyřech týmových sportech, kterými byly fotbal, lakros, vybíjená a ringobal. Abychom přežili zničující horko, odpoledne se už neslo v klidnějším duchu oddílových programů a následně stanovišť, na kterých jsme si mohli vyzkoušet například střelbu z luku, ze vzduchovky nebo flusačky. Hrál se i diskgolf nebo dekabal. Večer se v našem městečku konala velká událost – otevřel se biograf!