17. den – 67. LEX Lipnice

V pondělí jsme vyráběli různobarevná batikovaná trička. Všem se povedlo na tričkách vytvořit pěkné a zajímavé obrazce – z expedice tak budeme mít hezkou památku. Odpoledne jsme se dozvěděli, že nám divoši, žijící v okolní pusté krajině, sebrali a schovali svačinu. Cestu k ní znali jen nejstarší členové skupinky (jejich zajatci), kteří ale nemohli mluvit ani jít společně se skupinkou. Proto jim nakreslili mapky, které nakonec všechny skupinky opravdu zavedly až na svačinové místo.