17. den – 64 LEX Pulkov (17.7. 2016)

Ráno jsme špehovali náš tábor obsazený jarlem a jeho družinou. Podařilo se nám ukrást jejich snídani. Následně jsme sbalili náš provizorní tábor a vydali se zabít jarla a dobít zpět náš tábor, což se nám podařilo. Odpoledne jsme obsadili Francii, následně ji vyplenili a spálili Notre-Dame. Den jsme zakončili velkou hostinou a oslavou našeho vítězství.