13. den – 67. LEX Lipnice

Ve čtvrtek ráno jsme se dozvěděli, že nás čeká nesnadný úkol. Abychom v Pustině dokázali přežít, budeme potřebovat více jídla. Poslední zdroje jídla se ale dají najít jedině na ostrově uprostřed velkého jezera – a tak jsme se po skupinkách pustili do výroby vorů. Každý tým si v okolním lese sehnal spoustu dřeva a pomocí provázku a uzlovaček vytvořil jedinečné plavidlo. Výroba těchto skutečných vorů nám zabrala většinu dne, ale to vůbec nevadilo – například svačinu jsme si dali přímo u jezera, abychom neztráceli čas přesunem do tábora. Když se večer začalo stmívat, naše čtyři vory byly konečně hotové. Každá skupinka vybrala dva odvážlivce, kteří poté přepluli přes vodu až na protější břeh, kde našli domorodce. Protože domorodci neuměli žádný společný jazyk, čekala vyslance složitá domluva, než pro svou skupinku získali jídlo a mohli se s ním přeplavit zpátky na pevninu.