13. den 63. LEX Lomy u Kunžaku

Dopoledne byl program rozdělen na dvě věkové kategorie. Starší si zahrály válku barev, mladší pod vedením Matouše bojovku na stavbu města. Z těchto her jsme plynule přišli na koupání a posléze i na mytí praní. Odpoledne proběhla velká fotografická bouře, kdy jednotlivé rody zpracovávali a fotili se podle zadaných témat např.: Týpejové ve westernu, středověku, týpejové jako modelky atp. Večer u ohně proběhly velké týpejské zpěvy.