10. den – 67. LEX Lipnice

V pondělí ráno se už celoexpediční hra Pustina rozběhla naplno. Po osudném výbuchu jaderného reaktoru, který jsme včera viděli ve scénce u táboráku, jsme totiž byli uměle uspáni a díky tomu jsme jako jedni z mála celou katastrofu přežili. Dnes jsme se po 50ti letech spánku probudili do úplně jiného, neznámého světa, ve kterém bude naším úkolem přežít a znovu ho přeměnit na hezké a příjemné místo pro život. Protože okolí je nebezpečné a většina ostatních přeživších se změnila v zákeřné bandity, první část příběhu se bude odehrávat ve vojenském táboře. Hned během ranní rozcvičky proběhlo rozdělení do 4 herních skupinek a každá z nich dostala barety ve své barvě. S těmito barevnými čepičkami na hlavách jsme se vydali za plněním prvního úkolu – dozvěděli jsme se totiž, že k našemu táboru putovala karavana se zásobami, avšak pravděpodobně ji přepadli banditi. A tak jsme vyrazili až na místo k malému lesnímu lomu, kde jsme opravdu našli tři poraněné obchodníky z karavany. Program procvičil i naše schopnosti zdravovědy, protože jsme u každého z nich museli rozpoznat, co se stalo (bezvědomí, poraněná noha, otřes mozku), a poté je bezpečně dopravit do úkrytu v tábořišti. Banditi samozřejmě nezaháleli a transport raněných znesnadňovali svými útoky. Díky naší statečnosti a vytrvalosti se nám ale nakonec povedlo obchodníky zachránit a nakonec jsme do tábora dopravili i jejich zboží – materiál na výrobu mečů. Pak už nic nebránilo tomu, abychom se pustili do jejich vyrábění. Následovalo pár aktivit, které prověřily naše fyzické schopnosti a odolnost vzdorovat dalším útokům banditů – překážková dráha, střelba z luku a dokonce i ze vzduchovky. Večer se každý vydal na Stezku pěti smyslů, která zase byla procvičením toho, jak zvládneme vnímat okolí jednotlivými smysly.