10. den – 64 LEX Pulkov (10.7. 2016)

Ráno nás vzbudila skupina Nightwork a jejich hit tepláky – užili jsme si tak krátkého koncertu. Dopoledne probíhala zkouška, jak by si vikingové vedli jako obchodníci. Ukázalo se předpokládané  – obchod rozhodně není silnou stránkou vikingů. Radši tedy zůstanou u výbojného životního stylu. Po obědě nám přijeli do vesnice noví válečníci.