1. den 61. LEX Nový Kanclíř

Ráno jsme se sešli v Lužánkách, naložili autobus a vyrazili vstříc tábořišti. Když jsme konečně dorazili na místo, nasvačili jsme se a ubytovali do postavených stanů. Následovalo vyrábění fandících předmětů a transparentů. Po večeři jsme slavnostně zahájili Letní expedici, poté se někteří vykoupali a následovalo osobní volno. Je tu moc krásně a těšíme se, že ve středu vyrazíme na pochod.